งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
27-09-2016 เวลา 08:30 น. ถึง 14-10-2016 เวลา 16:30 น. ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. และบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 1-10
13-12-2016 เวลา 14:23 น. ถึง 13-01-2017 เวลา 16:30 น. ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจัหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 1-10