ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือก และยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
มาตรการ "สมัครใจเดินทางกลับประเทศ"
‘บิ๊กอู๋’ เร่งแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น
เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์
แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงงานไทยไปทำงานในไต้หวัน
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต
งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ 2561
การป้องกันการเผยแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับเอกสารประสบการณ์การทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านการเกษตรที่กัมพูชา
แจ้งเตือนการเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน
การหลบหนี และการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
 1 2 3 >  Last ›