ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
แนวปฎิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซีย
การสำรวจข้อมูล การมีงานทำของแรงงานไทยที่กลับจากการไปทำงานต่างประเทศ
การปรับอัตราค่าที่พักอาศัยของแรงงานต่างชาติภาคเกษตร
ศาลบรูไนตัดสินลงโทษคนไทยทำผิดกฎหมายเข้าเมือง
การป้องกันการถูกล่อลวงเพื่อไปทำงานที่เลบานอน
ความคืบหน้าการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันสนับสนุนให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันกลับไปเที่ยวไต้หวันฟรี
กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียมีประกาศปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ไม่ลงทะเบียน E-Card
มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านช่าง ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำเตือน!!! พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน
ปัญหาของแรงานไทยในประเทศสิงค์โปร์
ประเทศบาห์เรนเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล
หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน
อย่ไปทำงานในมาเลเซีย ถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร (ข่าวจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย)
 1 2 3 >