ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ 2561
การป้องกันการเผยแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับเอกสารประสบการณ์การทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านการเกษตรที่กัมพูชา
แจ้งเตือนการเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน
การหลบหนี และการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย
ตำรวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวัน
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
แนวปฎิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซีย
การสำรวจข้อมูล การมีงานทำของแรงงานไทยที่กลับจากการไปทำงานต่างประเทศ
การปรับอัตราค่าที่พักอาศัยของแรงงานต่างชาติภาคเกษตร
ศาลบรูไนตัดสินลงโทษคนไทยทำผิดกฎหมายเข้าเมือง
การป้องกันการถูกล่อลวงเพื่อไปทำงานที่เลบานอน
ความคืบหน้าการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันสนับสนุนให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันกลับไปเที่ยวไต้หวันฟรี
 1 2 3 >