ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ New
แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงงานไทยไปทำงานในไต้หวัน
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต
งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ 2561
การป้องกันการเผยแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับเอกสารประสบการณ์การทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านการเกษตรที่กัมพูชา
แจ้งเตือนการเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน
การหลบหนี และการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย
ตำรวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวัน
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
 1 2 3 >