ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน
ปัญหาของแรงานไทยในประเทศสิงค์โปร์
ประเทศบาห์เรนเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล
หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน
อย่ไปทำงานในมาเลเซีย ถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร (ข่าวจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย)
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์
แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำานในไต้หวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การไปทำงานประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย
รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกในไต้หวัน
การโฆษณาชวนเชื่อให้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนคนไทยที่ไปทำงานในกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
กระทรวงแรงงานไต้หวันออกมาตราการรองรับการปรับแก้กฎหมายการจ้างงาน มาตรา 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตกรณีเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
รายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีให้ดูรายชื่อในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเดินทางในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 งดเดินทางวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุด
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระบบ Point System ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดในไต้หวัน
 1 2 >