ประชาสัมพันธ์ "ที่ตั้งสำนักงานใหม่ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2) สาขาเมืองเกาสง"