ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระบบ Point System ครั้งที่ 1