ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) RSS