ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัสเซีย และสถานการณ์ในรัสเซีย รวมทั้งข้อจำกัดด้านการทำธุรกรรมทางการเงินของแรงงานไทย RSS