การสำรวจข้อมูล การมีงานทำของแรงงานไทยที่กลับจากการไปทำงานต่างประเทศ

 

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจะทำการสำรวจข้อมูล

การมีงานทำของแรงงานไทยที่กลับจากการไปทำงานต่างประเทศ

เพื่อผลประโยชน์ของตัวแรงงานไทยที่เคยไปทำงานต่างประเทศ

กรุณากรอกข้อมูลอันเป็นจริงได้ที่เว็บ

https://goo.gl/forms/2wocb914UFn2Nk5G2

หรือ Scan Qrcode 

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 022459435-6