รายการ ประเภท
ประกาศสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างประจะเดือน มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร อบต ศีรษะจรเข้ใหญ่
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
​แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงาน สามารถทำงานได้ตามปกติ พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินแจ้งอธิบดีกรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา (3-7 ก.ค.2560)
ข่าวประกาศรับสมัคร
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแตวันที่ 6-17 กรกฎาคม 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (สมัคร 22 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60)
ข่าวประกาศรับสมัคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประกาศรับสมัคร
ทรู คอร์ปปอเรชั่น
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
สรุปตำแหน่งงานว่าเดือน มิถุนายน 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
จ้างพิมพ์คููู่มือการขอรับใบอนุญาตทำงานและการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในคดีค้ามนุษย์ จำนวน 1,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›