รายการ
จต.2 ข/99928 ตำแหน่งงานบริบาล (ชาย/หญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข/99927 ตำแหน่งงานบริบาล (ชาย/หญิง3คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข/99926 ตำแหน่งงานบริบาล (ชาย/หญิง3คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข/99925 ตำแหน่งพนักงานหล่อแบบ (ชาย4คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 เลขที่ /00128 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง22คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00127 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย10คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00126 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ชาย8คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00125 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย7คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00124 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ (39คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00123 ตำแหน่งคนงานผลิตสิ่งทอ (2คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00122 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย20คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข/99923 ตำแหน่งพนักงานหล่อพลาสติก (แบบฉีด)(ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ)(ชาย2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99922 ตำแหน่งพนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานพันขดลวดมอเตอร์) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอื่นๆ(ชาย2คน,หญิง10คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99921ตำแหน่งพนักงานกดโลหะ (วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ) (ชาย3คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99920 ตำแหน่งผู้บริบาล (ชาย2คน,หญิง1คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99919 ตำแหน่งพนักงานหล่อพลาสติก (งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) (ชาย1คน,หญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99918 ตำแหน่งผู้บริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) (ชาย,หญิง4คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99917 ตำแหน่งพนักงานผลิตอาหารสำเร็จรูป (หญิง12คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 เลขที่ /00120 ตำแหน่งกรรมกร (ชาย14คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00119 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (ชาย9คน) (ไต้หวัน)
 1 2 3 >