รายการ
จต.2 ข/99846 ตำแหน่งพนักงานการกัดกลึง(งานกลึงทั่วไป)(หญิง5คน) New
จต.2 ข/99845 ตำแหน่งพนักงานการผลิตอาหารสำเร็จรูป(หญิง8คน) New
จต.2 ข/99844 ตำแหน่งพนักงานการฉีดโลหะ (งานฉีดโลหะเย็น) (ชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ) (ชาย1คน,หญิง1คน) New
จต.2 ข/99843 ตำแหน่งการหล่อแม่พิมพ์โลหะ (งานฉีดโลหะเข้าแม่พิมพ์) (ชาย8คน,หญิง12คน) New
จต.2 เลขที่ /00057 ตำแหน่ง1.คนงานผู้ชำนาญด้านเทคนิค (10คน) 2.ช่างเชื่อมถังอ๊อกซิเจน (2คน) 3.ช่างเชื่อมไฟฟ้า (13คน) New
จต.2 เลขที่ /00056 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ(ชาย20คน) New
จต.2 ข/99842 ตำแหน่งการบริบาล (การบริบาล) (หญิง3คน)
จต.2 ข/99841 ตำแหน่งพนักงานหล่อพลาสติก(งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) (หญิง3คน)
จต.2 ข/99840 ตำแหน่งพนักงานหล่อพลาสติก(งานหล่อพลาสติกแบบฉีด) (หญิง5คน)
จต.2 เลขที่ /00055 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก(ชาย4คน)
จต.2 เลขที่ /00054 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย5คน)
จต.2 เลขที่ /00053 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ(ชาย16คน)
จต.2 เลขที่ /00052 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ(ชาย2คน)
จต.2 ข/99839 ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรพิมพ์/งานออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า (ชาย3คน)
จต.2 ข/99838 ตำแหน่งพนักงานเพาะปลูก (แตงกวา,มะเขือเทศ) (ชาย1คน)
จต.2 เลขที่ /00051 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 3 คน)
จต.2 เลขที่ /00050 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค (ชาย20คน)
จต.2 เลขที่ /00049 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 2 คน)
จต.2 เลขที่ /00046 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 15 คน)
จต.2 เลขที่ /00045 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 8 คน)
 1 2 3 >