รายการ
จต.2 ข/99872 ตำแหน่งพนักงานการผลิตอาหารสำเร็จรูป (ชาย4คน,หญิง4คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข/99871 ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรพิมพ์(ชิ้นส่วนยานยนต์) (หญิง8คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข/99870 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง4คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 เลขที่ /00087 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย18คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00086 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย18คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00085 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (หญิง15คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00084 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย15คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00083 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย1คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00082 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย4คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00081 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย7คน,หญิง3คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 เลขที่ /00080 ตำแหน่งคนงานผลิตเครื่องจักรกล (ชาย16คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 ข/99869 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99868 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง3คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99867 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99866 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง3คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99865 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง4คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 เลขที่ /00079 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค (หญิง14คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข/99864 ตำแหน่งการบริบาล (หญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99863 ตำแหน่งพนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ความร้อน (งานผลิตอาหารปรุงรส) ปลาไหลทะเลและอื่นๆ (หญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99862 ตำแหน่งพนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ความร้อน (งานผลิตอาหารปรุงรส) ปลาไหลทะเลและอื่นๆ (หญิง2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
 1 2 3 >  Last ›