ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 ข - อ64 /000286 พนักงานเพาะปลูก (งานไร่ผัก) (ชาย 1 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 - อ64 /000285 งานบริบาล (หญิง 2 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 - อ64 /000278 กรรมกร (19 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000277 พนักงานผลิตสายไฟ (ชาย 7 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000269 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิค (ชาย 4 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000274 คนงานหล่อโลหะ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000271 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์เคมี (ชาย 2 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 ข - อ64 /000279 พนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (หญิง 1 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000280 พนักงานเพาะปลูก (งานพืชสวน) (ชาย 1 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000281 พนักงานเพาะปลูก (งานพืชสวน) (ชาย 2 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000282 พนักงานเลี้ยงสัตว์ (งานเลี้ยงโคนม) (ชาย/หญิง 2 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000283 พนักงานการสร้างนั่งร้าน (ชาย 1 คน) (ญี่ปุ่น) New
จต.2 - อ64 /000284 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิค (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000276 กรรมการ (ชาย 12 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000275 คนงานหล่อโลหะ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000273 คนงานผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) (ชาย 13 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000270 พนักงานสิ่งทอ (ชาย 3 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000272 คนงานผลิต (ผลิตภัณฑ์อาหาร) (หญิง 4 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ64 /000268 คนงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล (ชาย 12 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ64 /000267 คนงานผลิต (ผลิตภัณฑ์สิ้งทอ) (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน)
 1 2 3 >  Last ›