ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ64 /000156 คนงานผลิตอาหารแช่แข็ง (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000153 เกษตรกร (ชาย 1 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000152 คนงานคุมเครื่องจักรกล (ชาย 8 คน) (บาห์เรน) New
จต.2 - อ64 /000151 พนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย 20 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 ข - อ64 /000134 การบริบาล (ชาย 1 คน / หญิง 4 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 - อ64 /000138 คนงานผลิต (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) (หญิง 20 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 ข - อ64 /000148 พนักงานปั๊มโลหะ (หญิง 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000139 คนงานเคลือบกันน้ำ (งานทำระบบกันซึม) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000136 คนงานเพาะปลูก (งานไร่ผัก) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000132 คนงานเพาะปลูก (หญิง 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 ข - อ64 /000131 พนักงานอบขนมปัง (ชาย 4 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2 - อ64 /000149 คนงานผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) (ชาย 20 คน) (ประเทศไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000147 คนงานเกษตร (ชาย/หญิง 25 คน) (ประเทศไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000145 คนงานผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) (ชาย 2 คน) (ประเทศไต้หวัน) New
จต.2 - อ64 /000146 คนงานผลิตเคมีภัณฑ์ (ชาย 7 คน) (ประเทศไต้หวัน)
จต.2 - อ64 /000142 คนงานผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) (ชาย 7 คน) (ประเทศไต้หวัน)
จต.2 - อ64 /000144 กรรมกร (ชาย 20 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ64 /000141 ช้างไม้ก่อสร้าง (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ64 /000140 พนักงานใช้เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างงานขุด (ชาย 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ64 /000143 คนงานประกอบเครื่องจักรกล (ชาย 8 คน) (ไต้หวัน)
 1 2 3 >  Last ›