ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2-0042/2566 การเกษตร (เพาะปลูก) (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2-0043/2566 งานเกษตรกรรม (เพาะปลูก) (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น) New
จต.2-0040/2566 ช่างพ่นสี อู่ต่อเรือ(200 คน) , ช่างเชื่อม อู่ต่อเรือ(600 คน) , ช่างไฟฟ้า อู่ต่อเรือ(100 คน)(สาธารณรัฐเกาหลี) New
จต.2-0039/2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(ชาย/หญิง 22 คน) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(ชาย/หญิง 4 คน) , ช่างตรวจสอบ(แอ็บบอต)(ชาย/หญิง 4 คน) , ช่างเทคนิคการผลิต(ชาย/หญิง 15 คน) , วิศวกร/ช่างเทคนิคโรงงาน(ชาย/หญิง 5 คน)(ประเทศสิงคโปร์) New
จต.2-0038/2566 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษ (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2-0037/2566 คนงานเกษตร (28 คน) (ประเทศโปรตุเกส) New
จต.2ข-0036/2566 ช่างทาสี (งานพ่นสี) รถยนต์และอื่นๆ (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข-0035/2566 การเลี้ยงสัตว์ (งานเลี้ยงโคนม) (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0034/2566 ช่างปูน (ชาย 36 คน) , ช่างเหล็ก(ชาย 7 คน) , ช่างไม้ (ชาย 6 คน) , ช่างประปา (ชาย 4 คน) , ช่างปูกระเบื้อง (ชาย 4 คน) , ช่างไฟฟ้า (ชาย 4 คน) , ช่างสี (ชาย 4 คน) , ช่างเชื่อม (ชาย 4 คน) (ประเทศภูฏาน)
จต.2-0033/2566 พนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ชาย 9 คน หญิง 3 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0032/2566 คนงานผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง 20 คน) (ไต้หวัน)
จต.2ข-0031/2566 การกดโลหะ(งานกดโลหะ) ชิ้นส่วนเครื่องจักอุตสาหกรรม (หญิง 8 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0030/2566 ช่างเชื่อม FCAW 3G and SAW (Carbon Steel) (50 คน) (สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0029/2566 คนงานนวดแผนไทย (74 คน) (ประเทศมาเลเซีย)
จต.2ข-0028/2566 ทำความสะอาดอาคาร (งานทำความสะอาดอาคาร) (หญิง 10 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0027/2566 กรรมกร (19 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0026/2566 พนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (หญิง 7 คน) (ไต้หวัน)
จต.2ข-0025/2566 การชุบโลหะ (งานชุบโลหะด้วยไฟฟ้า) (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุน)
จต.2-0024/2566 กรรมกร (ชาย 34 คน) (ไต้หวัน)
จต.2ข-0023/2566 ผู้บริบาล (ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
 1 2 3 >