ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
จต.2 - อ65 /000073 ช่างประกอบท่อ (ชาย 30 คน) (ประเทศโรมาเนีย) New
จต.2 - อ65 /000072 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 4 คน) (ไต้หวัน) New
จต.2 ข - อ65 /000069 การเพาะปลูก (งานพืชสวน) (หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000068 กรรมกร (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 - อ65 /000067 คนงานเกษตร (ชาย 3 คน) (ประเทศโปรตุเกส)
จต.2 - อ65 /000066 พนักงานผลิตอาหาร (ชาย 6 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000071 พนักงานผลิตชุดชั้นใน (หญิง 4 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000070 พนักงานผลิตชุดชั้นใน (หญิง 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000065 คนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 7 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000064 การบริบาล (งานบริบาล) (หญิง 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000063 การทาสี (งานทาสีโลหะ) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข - อ65 /000061 การซ่อมบำรุงรถยนต์ (งานซ่อมบำรุงรถยนต์) (ชาย 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000062 ผู้ช่วยงานบ้าน (หญิง 20 คน) (ฮ่องกง)
จต.2 - อ65 /000060 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 10 คน) (ไต้หวัน)
จต.2 ข - อ65 /000059 ผู้บริบาล (ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง 3 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 - อ65 /000040 กรรมกร (ชาย 15 คน) (ไต้หวัน)