อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ  H.E. Mr. Datuk Jojie Samuel, Ambassador (ดาโต๊ะ โจจี แซมูแอล) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการในประเด็นเกี่ยวกับการขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ช่วยผลักดันให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานร้านอาหาร ให้เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน