อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเสวนาหัวข้อ “ GO THAILAND ทัพธุรกิจไทยตะลุยซาอุฯ”

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเสวนาหัวข้อ “GO THAILAND ทัพธุรกิจไทยตะลุยซาอุฯ” ในงาน BIG ISSUE : The Opportunities ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ “ไทย-ซาอุ” ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการเสวนา ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ซาอุฯ ขุมทองใหม่ ตลาดแรงงานไทย”