ผอ.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) ของซาอุดีอาระเบีย

 

วันที่ 25  สิงหาคม 2565 เวลา เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) พร้อมกล่าวต้อนรับ Mr. Mohammed Alkhudhayri  กงสุล สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย Mr. Meshari Albishi ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ซาอุดีอาระเบีย และคณะ ที่ได้เดินทางมาให้ความรู้การใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) ให้กับผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยมีบริษัทจัดหางานของไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมอบรม