อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

 

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด  ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบอาหารแห้งให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ณ แคมป์คนงานฟาร์มสตอเบอรี่ Artic กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มตัวอย่างที่มีการจ้างแรงงานไทยกว่า 400 คน มาทำงานในรูปแบบการจ้างงานตามฤดูกาล (Seasonal Workers) ซึ่งหลังจากคนงานเก็บสตอเบอรี่ในฟาร์มเสร็จแล้วสามารถเก็บผลไม้ป่าเป็นอาชีพเสริมได้วันละ 100 กิโลกรัม เอามาขายกิโลกรัมละ 1.5 -1.6 ยูโร มีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 5,000 - 6,000 บาท จากการพูดคุยกับแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ครั้งนี้ ทำให้ทราบความเป็นอยู่ของคนงานไทย เนื่องจากอาชีพเก็บผลไม้ป่ายังไม่ได้เป็นแรงงานในระบบ ทำให้คนงานยังขาดสวัสดิการหลายอย่าง โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ที่บางครั้งต้องมีโรคจากการถูกยุง เห็บ แมลงในป่ากัด เพราะมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ยากันยุง หรือยากันแมลง