ข้อมูลสถิติรายเดือน  ค้นหา

   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2562

 1 2 3 >