ข้อมูลสถิติรายเดือน  ค้นหา

   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 1 2 >