ข้อมูลสถิติรายเดือน  ค้นหา

   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2563

 1 2 >