โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น Reintegration รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

 

โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น Reintegration รุ่นที่ 2