โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น Reintegration จ.ลำปาง

 

โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น Reintegration จ.ลำปาง