กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะและปลูกต้นไม้/ปลูกป่า ณ โดมโรงเรียนธัญญสิทธศิลป์ RSS

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจำนงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะและปลูกต้นไม้/ปลูกป่า ณ โดมโรงเรียนธัญญสิทธศิลป์ ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี