กรมการจัดหางาน ร่วมหารือกรมการกงสุล เกี่ยวกับนโยบายการเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ RSS

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล เกี่ยวกับนโยบายการเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ในฤดูกาลปี 2562 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ