พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง

 < 1 2 3 4 >  Last ›