เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิรูปประเทศต่อไป
ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019   เมื่อเร็วๆนี้  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019 ณ ห้องปร
กรมการจัดหางาน อนุมัติคำร้องกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1,020,000 บาท

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›