กิจกรรม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนฯ กว่า 800,000 บาท
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาแรงงานลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเยี่ยมผู้สูงอายุฝึกอบรมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้พึ่งพาตนเองได้
อธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
อธิบดีกกจ.ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการทำงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

‹ First  < 7 8 9 10 11 >  Last ›