ไต้หวันลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมายหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่า RSS

 

ไต้หวันลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมายหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่า หากเข้ามอบตัวเดินทางกลับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

https://www.facebook.com/labourtaipei/photos/a.637676586344070/1775029539275430/?type=3&theater