การปรับตัวของ ‘อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์’ ในไทย กับความท้าทาย ที่วิกฤตโควิดหยิบยื่นให้ RSS

 

การปรับตัวของ ‘อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์’ ในไทย กับความท้าทาย ที่วิกฤตโควิดหยิบยื่นให้ 

https://www.salika.co/2020/05/26/automotive-part-industry-ceo-fight-covid/