โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th