การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน RSS

 

การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน

http://www.overseas.doe.go.th/_consider2/trainLess45.php