การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ เกิน 45 วัน RSS

 

การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ เกิน 45 วัน

http://www.overseas.doe.go.th/_consider2/trainMore45.php