ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019 RSS

 

เมื่อเร็วๆนี้  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมี Ms.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมประชุม 

มีประเด็นในการหารือคือ  หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter Of Intent)  และการพิจารณา รูปแบบการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และการจัดสรรโควตาสำหรับปี 2562