ให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ เงาะลี นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี สำนักงานแรงจังหวัดปัตตานี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมตรวจติดตามและให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ไฮคิว แคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด และ บริษัท น้ำแข็งหลอดบ้านดี จำกัด