ให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ เงาะลี นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี และ สำนักงานแรงจังหวัดปัตตานี ร่วมตรวจติดตามและให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาปัตตานี) จำกัด และ บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด