ร่วมพบปะและมอบหมายแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจ ให้บัณฑิตแรงงานของจังหวัดปัตตานี
สรุปรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายใน   ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
ร่วมพบปะและมอบหมายแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจ ให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดปัตตานี
สนง.จัดหางานจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงาน ฯ

 1 2 3 >  Last ›