ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เตือน งานห้ามคนต่างด้าวทำ ตามประกาศกระทรวงแรงงานฉบับใหม่
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
การเดินทางกลับประเทศของแรงงานชาวเมียนมาผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9 )
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
กกจ.เผย จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด
เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีให้บริการภารกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการแพี่ระบาด COVID-19
จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part-time
ประชาสัมพันธ์โครงการ "งานคู่เรียน ทุนพระราชทาน" ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
"กัญชา" การรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
สามารถดาวน์โหลด แผ่นพับเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ ใหม่ได้แล้ววันนี้
ข้อมูล Roll up โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
‹ First  < 2 3 4