ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอนาจักร