ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus