กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เชิญชวนคนหางาน ผู้สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย