การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19