ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
19-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
19-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด
19-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ร้าน รียาสติ๊กเกอร์
18-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
10-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถราชการ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
08-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
08-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ หจก. จะบังติกอการเต๊นท์
08-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ร้าน รียาสติ๊กเกอร์
28-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
28-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
15-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ร้าน รียาสติ๊กเกอร์
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ นางมัสนา เจะฮะ
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท ทักษิณอิโฟเทค จำกัด
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท ทักษิณอิโฟเทค จำกัด
09-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ร้าน ออน 2
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพัธ์ ร้าน รียาสติ๊กเกอร์
 1 2 3 >  Last ›