ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
18-04-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
12-10-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
27-07-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
03-05-2022 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2
15-10-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
15-10-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562
15-10-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
15-10-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562