tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายศักดิ์ศิลป์  บุรินทร์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ  คงแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตท้ายเหมือง