tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานต่างด้าว มติครม. 5 ก.ค. 65 เร่งดำเนินการ ช่วงที่ 2 ก่อน 15 ต.ค. 65 โดยดำเนินการ ดังนี้
ด่วน!!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล CI หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ
กระทรวงแรงงานเตือนภัย นายหน้าเถื่อนใช้โซเชียล หลอกทำงานผิดกฎหมายใน UAE
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ "งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม" และ "อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม" และเพิ่มรูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันในปี 2566
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD.
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท Saudi Solutions Company
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าแรงขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัสเซีย และสถานการณ์ในรัสเซีย รวมทั้งข้อจำกัดด้านการทำธุรกรรมทางการเงินของแรงงานไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
กรมการจัดหางาน รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน TIC ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 5 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD.
รมว.เฮ้ง สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เมษายน-มิถุนายน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนคนหางานถูกชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 < 1 2 3 4 >  Last ›