tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสิบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 3 อัตรา
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่ง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ประจำเดือน เมษายน 2564
แผนที่เดินทางไป ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน
 1 2 >