tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดพังงา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อบต.ถ้ำน้ำผุด รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2566
แขวงทางหลวงชนบทพังงารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ทรูรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกทั่วไป
กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ด่วน!!! เปิดรับสมัครผู้สนใจไปทำงาน ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิ.ย. 65
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 1 2 >