tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
24-10-2022 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
24-10-2022 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565
01-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
02-05-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
01-04-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
01-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุภาพันธ์ พ.ศ. 2565
01-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
03-01-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
01-12-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
25-10-2021 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
01-10-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564
01-09-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
01-09-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
01-07-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
01-06-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
03-05-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564
01-04-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564
30-03-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
01-03-2021 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
01-03-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 1 2 3 >  Last ›