tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา RSS

 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม พร้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน