tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ประเด็น มาตราการภายหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และการนำเข้าเเรงงานแบบ MOU


ขอเชิญรับชมย้อนหลัง นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์ในรายการ "คุยข่าวสิบโมง" ช่วงชวนคุย ประเด็น มาตราการภายหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และการนำเข้าเเรงงานแบบ MOU ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2559