กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวจิรภา ไชยสม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง