ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดพัทลุง ได้ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 และโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรมการจัดหางานกำหนด