กิจกรรม 1 วัน 1 สถานประกอบการ

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิรภา ไชยสม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการจัดรับงานสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์ กับบริษัทรูมูฟ จำกัด สาขา พัทลุง ภายใต้ชื่อกิจกรรม 1 วัน 1 สถานประกอบการ