นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง

 

วันที่ 25 เมษยายน 2565 นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางกัญจนา สุขมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง พบปะประชาชนและเยี่ยมชมสินค้าOTOP จังหวัดพัทลุง และเปิดงาน"สืบสานศิลป์แผ่นดินโนรา มรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มกระจูดวรรณี เข้าร่วมจัดบูธแสดงสินค้าด้วย