โฆษกกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยอธิบดี กกจ. เยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน “กระจูดวรรณี”

 

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่ม “กระจูดวรรณี” ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีนางวรรณี เซ่งฮวด ประธานกลุ่ม ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความมั่นคงในอาชีพ ได้รับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 2 ปี ในปี 2562 และ ปี 2564 โดยได้พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำกลุ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น