กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

 

       วันที่  1 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพ่วง สองนาม จัดหางานจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม“วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2562 ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ประกอบด้วย การก่อสร้างห้องน้ำ การทาสีอาคารเรียน รั้วโรงเรียน การปลูกต้นไม้แนวเขตโรงเรียน และการปรับปรุงสนามฟุตบอล  ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน