โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

       วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายพ่วง สองนาม จัดหางานจังหวัดพัทลุง         และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข                          สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านควนประกอบ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี โดยทางสำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน ,ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งง่านว่างของประชาขนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียน นักศึกษา, แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ และ                      แจกเอกสารตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม ให้กับประชาขนที่เข้าร่วมกิจกรรม                       ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 22 คน